Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου XTRACT - A Sustainable Ecosystem for the Innovative Resource Recovery and Complex Ore Extraction, πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2024 συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την φημισμένη μεταλλευτική Σχολή του Freiberg (Technische Universität Bergakademie Freiberg). Η Ε.Α.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π. συμμετέχει ως εταίρος του έργου και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Αντιπρόεδρο της Ε.Α.ΔΙ.Π. και τον Δρ. Αθανάσιο Μαυρίκο, ΕΔΙΠ Ε.Μ.Π. Το Τ.Π.Π.Λ. αποτελεί έναν από τους τέσσερεις πιλότους του έργου, όπου θα αναπτυχθούν σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις για τον εξορυκτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρο του Πάρκου θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί η περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία phytomining/phytoremediation, η οποία στοχεύει στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών από ρυπασμένα εδάφη με φύτευση κατάλληλων φυτών. Σε επόμενη φάση θα διερευνηθεί, επίσης, η δυνατότητα ανάκτησης και συγκεκριμένων μετάλλων από τα φυτά αυτά.

Social media:

https://xtract-project.eu/

https://www.linkedin.com/company/xtract-project/

https://twitter.com/xtract_project

https://www.youtube.com/channel/UC9eNoqHV2BLXc37Q_CTwFuQ