Το ΕΜΠ ανέλαβε στο Λαύριο, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ένα ολιστικό εγχείρημα πολιτισμού, που συντίθεται από πολλές παραμέτρους, με βασικότερες:

  • Τη διάσωση,  διατήρηση και αποκατάσταση  ενός μείζονος  για τη χώρα μας βιομηχανικού μνημειακού συνόλου
  • Την αναβάθμιση και επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος με παραγωγικό, δημιουργικό και βιώσιμο περιεχόμενο
  • Τη διάσωση της άυλης κληρονομιάς που συνδέεται με αυτό, την εμβάθυνση στην έρευνά της, σε συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και τη διάχυσή της στην ευρύτερη κοινωνία
  • Τη φιλοξενία, διοργάνωση, αλλά και παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων, με έμφαση στον πολιτισμό που υποστηρίζεται και υποστηρίζει την τεχνολογία και την καινοτομία
  • Την υποστήριξη νέων καλλιτεχνών, επιστημόνων, καθώς και καινοτομικών πολιτιστικών δράσεων

Το υπό κατασκευή και ίδρυση Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου (ΜΜΜΛ) στο ιστορικό συγκρότημα του Μηχανουργείου του ΤΠΠΛ όπως και η οργάνωση του πλούσιου ιστορικού Βιομηχανικού Αρχείου Λαυρίου (1864-1981) αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά και να πολλαπλασιάσουν την πολιτιστική εμβέλεια του τόπου.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ