Το Τ.Π.Π.Λ. λειτουργεί υπό του ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΕΑΔΙΠ), της οποίας τη μόνη μετοχή κατέχει το Ε.Μ.Π. και η Σύγκλητος αποτελεί τη Γενική Συνέλευσή της. Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 150/1996 (ΦΕΚ 112Α/10-6-1996) με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΕΜΠ. Με το ίδιο ΠΔ εγκρίθηκε και το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας. Βασικός σκοπός της εταιρείας (ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ) είναι, μεταξύ άλλων, και η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οριζόμενο από τη Σύγκλητο. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Πρύτανης ΕΜΠ, καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.

Η Εκτελεστική εξουσία στο Τ.Π.Π.Λ. ασκείται από τον Αντιπρόεδρο ΔΣ της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθ. Δ. Καλιαμπάκο, με την υποστήριξη του Διευθυντή κ. Α. Χαδουμέλη και του Γραφείου Τ.Π.Π.Λ.

Η σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ είναι η ακόλουθη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ι.Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος, Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δ. Καλιαμπάκος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρεία, Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών
 • Α. Τσακανίκας, Αν. Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών
 • Π. Κωττής, τ. Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ.  & Μηχ.  Υπολογιστών
 • Ν. Μαρμαράς, τ. Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ν. Μπελαβίλας. Καθηγητής Σχολής Aρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ε. Δημοπούλου, Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Β. Τσουκαλά, Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
 • Π. Ψαρράκος, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ν. Βεντίκος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δ. Δαμίγος, Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών
 • Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών
 • Ι. Γκόνος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ε. Κορωνάκη, Καθηγήτρια Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ε. Κωνσταντινίδου, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Aρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Χ. Πότσιου, Καθηγήτρια Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Μ. Φραγκιαδάκης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Ι. Κομίνης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

To ΔΣ της εταιρείας, επίσης, επικουρούν οι κ.κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ (Νομικός Σύμβουλος), και Γιώργος Μπασακίδης (Οικονομικός Σύμβουλος)