Το ΤΠΠΛ του ΕΜΠ είναι ένα διαρκές εργαστήριο τεχνολογίας, ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης και, μεταξύ άλλων, ένας ιδανικός τόπος διερεύνησης και επαναξιολόγησης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πραγματοποιούνται εδώ εκπαιδευτικές δράσεις τόσο εντός του πλαισίου της εθνικής εκπαίδευσης όσο και παράλληλα προς αυτό. Έτσι, στο Πάρκο φιλοξενούνται, οργανώνονται και παράγονται ή παρέχονται:

  • Επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια για επιστήμονες, σπουδαστές, μαθητές, ευρύτερο κοινό.
  • Υποδοχή σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση (σύστημα Άτλας)
  • Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών με την παροχή υλικού, χώρου ή και καθοδήγησης για τις εργασίες τους
  • Διαμεσολάβηση με τα εργαστήρια και τις επιχειρήσεις του ΤΠΠΛ για ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες σπουδαστών και νέων επιστημόνων.
  • Ξεναγητικές επισκέψεις σε ομάδες για τη γνωριμία με την ιστορία του χώρου και της ευρύτερης περιοχής
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαγωνισμοί και άλλες δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές σπουδαστικές εργασίες:

Διπλωματική εργασία με τίτλο:
"Επανάχρηση συγκροτήματος παραγωγής αρσενικού στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου" από τους φοιτητές Ιωσήφ Διακορώνα- Μαρίνα, Μιχάλη Στουπάκη.

 

Πτυχιακή εργασία με τίτλο:
"Βιωματικό Μουσείο στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με θέμα την εξόρυξη του μεταλλεύματος" από τη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Κολόμβου.

 

Διπλωματική εργασία με τίτλο:
"Αναβίωση μιας πρώην μεταλλευτικής περιοχής: η περίπτωση του Λαυρίου" από τη φοιτήτρια Δήμητρα Τσέρτου.