Η ομάδα διοίκησης και τα στελέχη που την αποτελούν φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου και της υποστήριξης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όσο και για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και για την προώθηση ενεργειών πολιτισμού στο χώρο του ΤΠΠΛ.

Ομάδα Διοίκησης

Ασημάκης Χαδουμέλλης

Ασημάκης Χαδουμέλλης

Διευθυντής ΤΠΠΛ
Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ
Email
Όλγα Σενή

Όλγα Σενή

Υπεύθυνη Μελετών - Πολιτισμού
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc
Email
Κώστας Αγγελόπουλος

Κώστας Αγγελόπουλος

Υπεύθυνος Διαχείρισης Μισθώσεων
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός
Email


Βασίλειος Πρωτονοτάριος

Βασίλειος Πρωτονοτάριος

Υπεύθυνος Περιβάλλοντος
Χημικός Μηχανικός, PhD
Email
Δέσποινα Μπαλόπητα

Δέσποινα Μπαλόπητα

Υπεύθυνη Συνεδριακού Κέντρου - Εκδηλώσεων
Μουσειολόγος, MSc
Email
Εύα Τσίρου

Εύα Τσίρου

Υπεύθυνη Γραμματείας