Οι άνθρωποι του Πάρκου φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου και της υποστήριξης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όσο και για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και για την προώθηση ενεργειών πολιτισμού στο χώρο του ΤΠΠΛ.

Ασημάκης Χαδουμέλλης

Ασημάκης Χαδουμέλλης

Διευθυντής ΤΠΠΛ
Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ
Email
Όλγα Σενή

Όλγα Σενή

Υπεύθυνη Μελετών - Πολιτισμού
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc
Email
Κώστας Αγγελόπουλος

Κώστας Αγγελόπουλος

Υπεύθυνος Διαχείρισης Μισθώσεων
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός
Email


Βασίλειος Πρωτονοτάριος

Βασίλειος Πρωτονοτάριος

Υπεύθυνος Περιβάλλοντος
Χημικός Μηχανικός, PhD
Email
Γεώργιος Μπασακίδης

Γεώργιος Μπασακίδης

Οικονομικός Σύμβουλος
Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Νομικός Σύμβουλος


Ευάγγελος Βουρλάκος

Ευάγγελος Βουρλάκος

ΠροΪστάμενος Φύλαξης ΤΠΠΛ-ΕΜΠ
Δέσποινα Μπαλόπητα

Δέσποινα Μπαλόπητα

Υπεύθυνη Συνεδριακού Κέντρου - Εκδηλώσεων
Μουσειολόγος, MSc
Email
Εύα Τσίρου

Εύα Τσίρου

Υπεύθυνη Γραμματείας


Κατερίνα Πετούρη

Κατερίνα Πετούρη

Λογιστήριο ΤΠΠΛ
Θωμάς Κλιάφας

Θωμάς Κλιάφας

Προσωπικό Φύλαξης ΤΠΠΛ
Κώστας Νάσσης

Κώστας Νάσσης

Προσωπικό Φύλαξης ΤΠΠΛ


Σταυρούλα Συρίγου

Σταυρούλα Συρίγου

Προσωπικό Φύλαξης ΤΠΠΛ
Αδάμ Παπαδήμος

Αδάμ Παπαδήμος

Προσωπικό Φύλαξης ΤΠΠΛ
Δημήτρης Γκικαράκης

Δημήτρης Γκικαράκης

Προσωπικό Φύλαξης ΤΠΠΛ


Δημήτρης Σκορδής

Δημήτρης Σκορδής

Περιβαλλοντικό Εργαστήριο