Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Για την Κατασκευή – Τοποθέτηση Εσωτερικών Μεταλλικών Χωρισμάτων»

Λαύριο, 2/06/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Για την Κατασκευή – Τοποθέτηση Εσωτερικών Μεταλλικών Χωρισμάτων»

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει έως τις 26 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00πμ.
Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Download (PDF, 139KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρομποτικού Βραχίονα»

Λαύριο, 2/06/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρομποτικού Βραχίονα»

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει έως τις 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00πμ.
Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Download (PDF, 690KB)

Λαύριο, 8/4/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου Φορτίων»

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει έως τις 12 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00πμ.
Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Λαύριο, 02/07/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μικρού Οικοδομικού Έργου στο ΤΠΠΛ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει έως τις 20 Ιουλίου και ώρα 16:00.
Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

 

Λαύριο, 19/06/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
"Για την εκτέλεση Εργασιών συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού και προμήθεια νέου".
Το έργο αφορά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών λειτουργίας
της πιλοτικής γραμμής των ερευνητικών έργων
SMARTFAN και REPAIR3D,
που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος H2020.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της δημοσίευσης. Καταληκτική ημερομηνία 29/06/2020 και ώρα 16:00μ.μ.

Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.