Ο χώρος του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου δίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ένα πλήθος φορέων, συγκεντρώνοντας έτσι μια κρίσιμη μάζα τεχνολογικού, επιστημονικού και πολιτισμικού δυναμικού, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο πιθανές συνέργειες και συνεργασίες. Την ίδια στιγμή, η υποστήριξη που παρέχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικότερης αφομοίωσης της γνώσης και άμεσης μεταφοράς της σε σύγχρονες λύσεις.

Σήμερα στο χώρο του ΤΠΠΛ βρίσκονται πάνω από 20 φορείς, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Εργαστήρια του ΕΜΠ
  • Νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Εκπαιδευτικοί φορείς

Ο γενικός χάρτης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σήμερα στο ΤΠΠΛ δίνεται στην παρακάτω εικόνα. Υπάρχει δυνατότητα περιήγησης και λήψης πληροφοριών για το κτηριακό απόθεμα του Πάρκου, τις υφιστάμενες χρήσεις και τους εγκατεστημένους φορείς στα κτήρια.

 

Αναλυτικότερα, οι φορείς που βρίσκονται σήμερα εγκατεσημένοι στο ΤΠΠΛ είναι οι παρακάτω. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους ιστοχώρους τους πατώντας στο link που υπάρχει σε κάθε εικόνα