Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2022

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2021

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2020

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2019

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2018

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2017

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2016

Ισολογισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ 2015