Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), είναι μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με πολλαπλό ρόλο σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Η ίδια η αποκατάσταση του χώρου της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου αποτελεί ένα διαρκές πεδίο έρευνας σε πολλαπλούς τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας. Η ιδιαίτερη φύση του βασίζεται στην, όχι παράλληλη, αλλά ενιαία και αλληλοεπιδρώσα ανάπτυξη του τεχνολογικού με το πολιτιστικό στοιχείο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΤΠΠΛ επισκέπτονται συστηματικά μέλη επιστημονικών φορέων, διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, φοιτητές όλων των βαθμίδων, αλλά και περισσότεροι από εφτά χιλιάδες μαθητές ετησίως, από τη χώρα και το εξωτερικό.

Σήμερα παράγεται έρευνα υψηλού επιπέδου στις εγκαταστάσεις του ΤΠΠΛ, από τους φορείς που βρίσκονται εγκατεστημένοι αλλά και από το ίδιο το προσωπικό του Πάρκου, το οποίο συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ερευνητικά έργα. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του χώρου ως βασικού υπόβαθρου δοκιμών για την παράγωγη νέας γνώσης, η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΠΠΛ αλλά και η έρευνα πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης παλαιών βιομηχανικών περιοχών, για την εξυγίανση και την περαιτέρω αναβάθμιση τους.
Στο ΤΠΠΛ λειτουργεί επίσης ένα σύγχρονο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων για την καταγραφή βασικών δεικτών περιβάλλοντος τόσο για το χώρο του Πάρκου αλλά και για την εξυπηρέτηση αναγκών της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής.

Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη:

Ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί: