Το Τ.Π.Π.Λ. αυτόνομα ή μέσω συνεργασιών προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως και εξειδικευμένες δράσεις για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του. Εδώ πραγματοποιούνται συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια (workshops) του ΕΜΠ και άλλων Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικών φορέων.
Επίσης στο ΤΠΠΛ φιλοξενούνται και δραστηριοποιούνται δύο εκπαιδευτικοί φορείς, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου και το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (ΒΒΕΜ). Ο πρώτος αποτελεί δομή του Υπουργείου Παιδείας που υποστηρίζεται από το Δήμο Λαυρεωτικής και δραστηριοποιείται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ο δεύτερος είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και δραστηριοποιείται επίσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών εκδηλώσεων.