Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Οικονομίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λαυρίου 1, Λαύριο 19500, Τ.Π.Π.Λ.

Τηλ: 22920-25316

Κιν: 6944673725

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Ε.Μ.Π. Δ. Καλιαμπάκος

Εργαστηριακός Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος Τ. Πρωτονοτάριος, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc UMIST.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Π.Π.Λ.

Α. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με την εξυγίανση των εδαφών και την γενικότερη κατάσταση του περιβάλλοντος στο Τ.Π.Π.Λ. (μετρήσεις σωματιδίων, υδάτων, εδαφών)

Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)

Γ. Κοινωνική δραστηριότητα (Χημικές αναλύσεις εδαφών από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Λαυρεωτικής και ιδιοκτησίες Δημοτών Λαυρεωτικής

Δ. Συνεργασία – Εξυπηρέτηση Εταιρειών Τ.Π.Π.Λ. (Χημικές αναλύσεις υγρών και στερεών αποβλήτων, Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και περιβάλλοντος εργασίας

Ε. Ερευνητική Δραστηριότητα (Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα)