Το ΤΠΠΛ πήρε την πρωτοβουλία να φέρει σε επαφή Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς φορείς στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την ανάπτυξη συνεργειών με στόχο την δημιουργία νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού με θέμα την μεταλλευτική και τη μεταλλουργία.

Οι δράσεις αυτές ξεκίνησαν με την ενημέρωση - ξενάγηση του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών τόσο στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου όσο και -σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής- στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στις αρχαιολογικές διαδρομές της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ξεκινώντας από την περιοχή της Σούριζας - Αγριλέζας με την κ. Δήμητρα Κάη αρχαιολόγο της ΕΦΑΝΑΤ, η οποία περιέγραψε συνοπτικά την αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργική διαδικασία. Στη συνέχεια ακολούθησε περιήγηση στο αρχαιολογικό μουσείο Λαυρίου. Τέλος, το Σωματείο επισκέφτηκε το ΤΠΠΛ όπου ο κ. Α. Χαδουμέλλης, Διευθυντής ΤΠΠΛ, παρουσίασε την ιστορία της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, αναφέρθηκε στην μεταλλουργική διαδικασία του 19ου αιώνα και στην μετεξέλιξη του συγκροτήματος στο ΤΠΠΛ.

Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, με τελικό σκοπό τη διοργάνωση ενός διήμερου Εργαστηρίου για τη διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι δράσεις γίνονται στο πλαίσιο του (συγ)χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου RESTART «REvitalisation tools to boost post-mining areas through SusTAinable cultural heRitage & Tourism»