Η Οργανωτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της της 31.05.2023 ενέκρινε καταρχάς όλες τις συμμετοχές ως τυπικά  συμβατές με τους όρους συμμετοχής. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή θα συνεδριάσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα για την αξιολόγηση των συμμετοχών. Υπάρχει επίσης μερική τροποποίηση στους όρους του διαγωνισμού, που αφορά μόνον στον τρόπο  χρηματοδότησης και εκτέλεσης του α' βραβευθέντος έργου και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις κατατεθειμένες συμμετοχές και τη διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσής τους.

 Το τροποποιημένο κείμενο έχει ως εξής:

Download (PDF, 607KB)

 

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και τους όρους τους διαγωνισμού, πατήστε εδώ.