Η πρώτη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «RESTART»- 'REvitalisation tools to boost post-mining areas through SusTAinable cultural heRitage & Tourism'-  με θέμα την αναβίωση πρώην βιομηχανικών περιοχών μέσα από τον πολιτιστικό τουρισμό, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21 Μαρτίου. Οι τρεις συνεργάτες: το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πολωνίας (AGH University of Science and Technology), τον φορέα Διαχείρισης της πρώην μεταλλευτικής περιοχής της Ισπανίας Espacio Tormaleo και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ, παρουσίασαν τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος και τα χαρακτηριστικά κάθε μεταλλευτικής περιοχής, καθώς αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών.

Το RESTART αποτελεί μια μικρή ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Creative Europe 2022». Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα σε πρώην ευρωπαϊκές μεταλλευτικές περιοχές. Ο σκοπός αυτής της διεθνούς συνεργασίας είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή βιώσιμων πολιτιστικών - τουριστικών δράσεων και εργαλείων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση και την αναβίωση των περιοχών αυτών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και καινοτόμων ιδεών, διοργανώνοντας εκθέσεις, παραστάσεις, διαγωνισμούς (ideathon) και άλλες δραστηριότητες με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση στην τοπική κοινωνία.

Η ομάδα της Πολωνίας παρουσίασε την περιοχή της Krzemionki Podgórskie, η οποία λόγω της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής της αξίας και της επίδρασης των ορυχείων ασβεστόλιθου συντέλεσε στην ανάπτυξη της Κρακοβίας. Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, πράγμα το οποίο ενθαρρύνει τον πολιτιστικό τουρισμό, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική κοινωνία.

Οι συνεργάτες από την Ισπανία παρουσίασαν την πρώην μεταλλευτική περιοχή του Tormaleo στο πριγκιπάτο των Αστουριών στη βορειοδυτική Ισπανία. Το κλείσιμο των ορυχείων ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης οδήγησε στην ερήμωση της περιοχής. Το project στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση της φυσικής αξίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι από την ελληνική ομάδα παρουσίασαν την πόλη του Λαυρίου και άλλες τοποθεσίες της Λαυρεωτικής, που υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα μεταλλευτικά και μεταλλουργικά κέντρα στην Ελλάδα. Η δημιουργία του ΤΠΠΛ επαύξησε την ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου και συνεχίζει, συντελώντας και στην συνεπαγόμενη την τουριστική αξία της περιοχής με στόχευση στον πολιτισμό. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις περιοδικού χαρακτήρα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα επιχειρηθεί η περαιτέρω ανάδειξη μνημείων και τοπίων σε μια ενοποιημένη αφήγηση. Το project θα διαρκέσει έως το 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι συνεργαζόμενοι φορείς θα επιχειρήσουν να πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους και να εμπλέξουν και άλλους σχετιζόμενους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για την παράλληλη και αλληλοτροφοδοτούμενη, ανάμεσα στους τρεις τόπους, εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

 

Για το δελτίο τύπου στα αγγλικά πιέστε εδώ