Την Τετάρτη 13 Ιουλίου ενενήντα μαθητές από το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES Υouth Entrepreneurship Summer School) επισκέφθηκαν το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του ΤΠΠΛ και των εγκατεστημένων   εταιριών start-up και στη συνέχεια περιηγήθηκαν σε χώρους του ΤΠΠΛ όπου δραστηριοποιούνται αυτές.

Επισκέφθηκαν εργαστήρια προηγμένων βιομηχανικών υλικών (In-Mat_Lab), metal 3d printing (CONIFY) polymers and composits 3d printing (BioG3D) και τη μονάδα παραγωγής νανοεπικαλύψεων (Nanophos).

Το θερινό σχολείο  διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Kαινοτομίας ACEin υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.