Εκδήλωση ‘’Κώστας Παναγόπουλος: Μια ζωή γεμάτη’’

Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) διοργανώνει μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Κώστα Παναγόπουλο, το Σάββατο, στις 11 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 18:00, στην αίθουσα Μηχανουργείο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Ο Κώστας Παναγόπουλος υπήρξε αυτός που οραματίστηκε τον μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας…

Smartfan Final Conference: registrations are open!

On 8th and 9th December 2021, the SMARTFAN project is organizing its Final Conference on “Smart and Intelligent Composite Structures for Innovative  Industrial Applications”, which will be held both online and in-person at the premises of Lavrion Technological Cultural Park, Attica (Greece). The event  aims at promoting knowledge and at sharing new ideas among scientists, researchers, engineers, as well as other stakeholders from the of nanotechnology and composite materials community.