Διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης από το Ελληνικό ICOMOS στο ΤΠΠΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ελληνικό ICOMOS σας προσκαλεί στη διεθνή επιστημονική συνάντηση με τίτλο «To αξιακό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης χώρων και μνημείων […]