Επιστημονική συνάντηση της “Γαλλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Μελετών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας” στο Λαύριο 2022

Η Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία Μελετών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας – SAFEMM – οργανώνει την ετήσια επιστημονική της συνάντηση στο Λαύριο, από […]