Στα πλαίσια της συνεργασίας των Εργαστηρίων Αστικού Περιβάλλοντος και Ερευνών Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ με το τμήμα Heritage & Architecture της Σχολής Αρχιτεκτόνων TUDelft, θα πραγματοποιηθεί πενθήμερο workshop με θέμα:

Επανάχρηση βιομηχανικής κληρονομιάς.

Το αντικείμενο του workshop αφορά στη μελέτη και τον επανασχεδιασμό του ιστορικού συγκροτήματος του Ηλεκτρικού Σταθμού  στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. (Τ.Π.Π.Λ.)

Το workshop θα πραγματοποιηθεί στις 27-30 Μαρτίου 2017 στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. με τη συμμετοχή 15 φοιτητών αρχιτεκτονικής του TUDelft και 15 φοιτητών του ΕΜΠ. Μέσα από τη συνεργασία των συμμετεχόντων θα επιχειρηθεί η ανταλλαγή γνώσης και η διερεύνηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα επανάχρησης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του workshop είναι η δημιουργία καινοτόμων προτάσεων για την χωρική και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση του συγκροτήματος και της πόλης του Λαυρίου.

Τα αποτελέσματα του workshop θα παρουσιαστούν στο  κοινό την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 15:00, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Συγκρότημα Πατησίων, Αίθουσα 003, Κτίριο Αβέρωφ.

Υπεύθυνοι καθηγητές ΕΜΠ:

Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής – Νίκος Μπελαβίλας, Αναπλ. Καθηγητής

Υπεύθυνοι καθηγητές TUDelft:

Marieke Kuipers, Καθηγήτρια – Hielkje Zijlstra, Αναπλ. Καθηγήτρια- Alexander de Ridder, Λέκτορας

Συντονισμός: Δώρα Χατζή Ροδοπούλου, Υπ. Δρ. TUDelft